Regulamin zwrotu kolektora

 1. Regenerowany kolektor sprzedawany jest za kaucją w zależności od typu kolektora.
 2. Nabywca regenerowanego kolektora, aby otrzymać zwrot kaucji powinien zwrócić używany kolektor w ciągu 14 dni od daty sprzedaży regenerowanego kolektora.
 3. Sprzedawca organizuje odbiór używanego kolektora na swój koszt po otrzymaniu informacji od nabywcy o gotowości do zwrotu.
 4. Sprzedawca nie pokrywa kosztów zwrotu kolektora w przypadku, jeżeli klient organizuje zwrot, a koszta przerzuci na sprzedawcę.
 5. Sprzedawca nie odbiera używanych kolektorów wysłanych przez klienta za pobraniem.
 6. Nabywca zobowiązuję się przygotować kolektor do wysyłki w sposób aby nie uległ on uszkodzeniu podczas transportu.
 7. Używany kolektor musi być kompletny tzn. zawierać wszystkie podzespoły w które wyposażony był kolektor regenerowany.
 8. Używany kolektor nie może być uszkodzony mechanicznie.
 9. Używany kolektor musi być oryginalny (nie akceptujemy zamienników).
 10. Kolektor musi być odpowiednikiem kolektora, który został sprzedany Klientowi.
 11. W przypadku gdy dostarczony przez nabywcę kolektor jest niekompletny kaucja zostaje pomniejszona o brakujące podzespoły lub kolektor zostanie zwrócony do nabywcy.
 12. W przypadku gdy dostarczony przez nabywcę kolektor jest uszkodzony mechaniczne kaucja nie zostaje zwrócona.
 13. Odbiór używanych kolektorów o których mowa w pkt. 7 i 8 następuje na koszt nabywcy.
 14. Zwrot kaucji następuje w ciągu dwóch dni roboczych od daty otrzymania kolektora przez sprzedawcę na konto podane przez klienta.